Voedselbank bij VZW Love in Action krijgt steun van Wervik

De armere gezinnen binnen Stad Wervik krijgen het tijdens de laatste weken nog extra hard te verduren. LiA vzw
geeft alle steun die mogelijk is. LiA onder impuls van Karin en bijgestaan door trouwe vrijwilligers doet al wat ze kan
om zoveel mogelijk kinderen te helpen op alle gebied : zowel voeding als lesbijstand als crisisopvang van kinderen
is de dagelijkse opdracht van de VZW en dit met inachtname van de nodige veiligheidsvoorziengen.
Diverse serviceclubs hebben reeds ook hun steun betuigd.

 

Datum: 
donderdag, 23 april, 2020